Koszty czynności
notarialnej
Celem określenia dokładnych kosztów planowanej czynności notarialnej, wraz z możliwymi należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny lub mailowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.
Dokumenty
do przygotowania
Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe). Każda ze stron aktu dostarcza te dokumenty, z których wynikają jej prawa do nieruchomości. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
Komfortowa
przestrzeń
Już dawno w niepamięć odeszły czasy, gdy biuro kancelarii notarialnej traktowane jest wyłącznie jako miejsce do wykonywania obowiązków służbowych. Nasza kancelaria stawia na nowoczesny wygląd, oryginalność oraz funkcjonalność biurową, by zapewnić Państwu komfort na najwyższym poziomie podczas podpisywania dokumentów.

TAKSA
NOTARIALNA
Notariusz Poznański

Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Jankowska w kancelarii notarialnej

Podatek od spadków
oraz darowizn
Notariusz Jankowska z Poznania

Stan prawny dokumentów na dzień 02 grudnia 2021 roku